Printwerk Soest

Hier is 200 m2 erfverharding aangebracht met betonprint. Dit is een natuursteenprint die we in de beton stempelen met kleur. Nadien wordt alles afgewerkt met siler waardoor de kleur goed tot uiting komt en de algengroei word tegen gegaan.

Printwerk Soest Printwerk Soest Printwerk Soest Printwerk Soest